Omtale

Artikler

Galleri

Linker

Kontakt

 

 

 

 

Svein Aage Knudsen. Ubåtkrig. Tyske ubåtmannskaper i norske farvann 1940-1945.
288 sider. ISBN 97882-91117-68-3. (Tysk utgave: ISBN 3-8132-0841-9)

Ubåt.Ubåtkrig, som ble lansert i begynnelsen av desember 2006,  er den første boken som omhandler den tyske ubåtmarinen i Norge under 2. verdenskrig. Den er også unik ved at forfatteren i tillegg til beskrivelsen av kamphandlingene, også gir et særdeles detaljert innblikk i ubåtmannskapenes dagligliv. Hva brukte de tiden til, når de ikke var på tokt, og hvilke fritidsinteresser hadde de? Siste kapittel belyser normaliseringen mellom Norge og Vest-Tyskland etter krigen. Boken henvender seg til lesere med interesse for militærhistorie, men også vel så mye til alle som er opptatt av hva som skjer med mennesker i krig. Boken inneholder et stort antall fotografier – totalt 275 bilder og illustrasjoner – mange aldri publisert tidligere. Forfatteren, Svein Aage Knudsen, er historiker og arbeider som førstearkivar ved Hordaland fylkesarkiv.

Boken kan kjøpes i den vanlige bokhandelen eller på Internett,
for eksempel på www.capris.no.
Be om at bokhandelen din bestiller boken
fra Sentraldistribusjon dersom den ikke har den inne.Uboote.

 

Tyske ubåtmenn opp av dypet. 30 000 av 39 000 ble igjen på havet. Lite kjent krigskapittel avdekket i ny bok. (Aftenposten)

Beretningene om menneskene bak handlingene er det som gjør boken særlig spennende og interessant – skrevet i roman stil med action og drive. (Norsk Tidsskrift for Sjøvesen)

Forfatteren har levert et solid stykke dokumentasjon om en hittil ukjent side ved norsk okkupasjonshistorie. (Norges Forsvar)