Omtale

Artikler

Galleri

Linker

Kontakt

 

 

 

 

Julaften 1942 ........................................... Melkeplassen III
Julefeiring på Melkeplassen julen 1942. ....................................Melkeplassen. Ubåtstøttepunktet (NUAV) ................................................................................... "Lager Prien" – oppkalt etter den
................................................................................................legendariske ubåtkommandanten
................................................................................................Günther Prien (U 47) som senket
................................................................................................det britiske slagskipet "Royal Oak"
................................................................................................i Scapa Flow på Orknøyene
................................................................................................høsten 1939.

................................................................................................(Rudi Wieser)


Melkeplassen IV ........................................ Melkeplassen IX
Appellplassen – "Dönitz-Platz" - ................................................På Melkeplassen hadde
mellom brakkene på Melkeplassen. .................................... ..... ubåtmarinen sitt eget lasarett.

(Rudolf Hanselmann) ..............................................................Fra operasjonssalen.
................................................................................................(Herbert Wodarz)